Ứng trước tiền bán chứng khoán?

Quý Khách hàng có giao dịch Bán chứng khoán đã khớp lệnh, nếu có nhu cầu rút/ chuyển khoản tiền để thanh toán, chi tiêu, Quý khách có thể thực hiện ứng tiền bán chứng khoán trên các kệnh giao dịch trực tuyến của MBS như: MBS Mobile app, S24.

Phí ứng trước tiền bán theo chính sách MBS từng thời kỳ, Quý khách có thể tra cứu tại đây:

https://www.mbs.com.vn/khach-hang-ca-nhan/dich-vu-chung-khoan/ho-tro-tai-chinh/ 

Bình luận (5)

L
Lê Hoàng Long
Tôi có một khoản tiền bán khớp ngày 25/09/2022, ngày 26/09/2022 tôi thực hiện ứng trước 20 triệu đồng, tại sao phí ứng trước là 50 nghìn đồng.
---
Quản trị viên

Phí ứng trước tiền bán là 0.04028% * Giá trị ứng * số ngày ứng và tối thiểu là 50.000đ/ lần ứng. Do đó ngày bán là ngày 25/09, ngày tiền về 27/09, nếu ứng vào ngày 26/09 sẽ mất phí ứng cho 01 ngày, với số tiền ứng 20.000.000 đồng, phí ứng theo tỷ lệ = 20.000.000 đồng *0.04028%* 1 = 8.056 đồng, áp dụng mức phí tối thiểu là 50.000 đồng/ lần.

---
N
Nguyễn Hoàng Anh
Tôi có tiền bán chứng khoán chờ về trên TK dịch vụ, khi tôi đặt lệnh mua nhưng chưa thực hiện ứng, MBS có được tính như tiền mặt để tăng sức mua tự động không?
---
Quản trị viên

Đối với tiểu khoản dịch vụ tại MBS, ngay sau khi khớp lệnh bán, giá trị tiền bán chờ về của tài khoản đã được tính tăng sức mua cho tài khoản tương đương số tiền bán chờ về trừ đi các loại phí, thuế và các nghĩa vụ khác.

---
đ
đức
tôi bán cp và muốn tiếp tục mua từ số tiền vừa bán thì có bị tính phí trước bán không?
---
Quản trị viên

Trường hợp Quý khách đặt lệnh bán chứng khoán đã khớp, nếu Quý khách muốn sử dụng tiền bán đang chờ về để đặt lệnh mua tiếp theo thì MBS đang cung cấp dịch vụ trên các tiểu khoản như sau:

  • Đối với tài khoản thường (tiểu khoản đuôi 1, không vay nợ) Quý khách đăng ký dịch vụ Sức mua ứng trước (SMUT) để sử dụng sức mua từ tiền bán chứng khoán chờ về. Quý khách sẽ chịu phí dịch vụ SMUT trong 01 ngày * số tiền mua khớp sử dụng từ tiền bán chờ về * lãi suất (khoảng 14.5%/ năm). Quý khách có thể đăng ký dịch vụ SMUT trên MBS Mobile app hoặc S24.
  • Đối với các tài khoản Margin, MBSLink (tiểu khoản đuôi 8, 7 có vay margin/ vay đầu tư chứng khoán), tiền bán chờ về đã được tự động tính vào sức mua, Quý khách đặt lệnh mua khớp vượt quá tiền mặt trên tài khoản thì MBS sẽ giải ngân theo tỷ lệ ký quỹ từ ngày T+1 kể từ ngày mua khớp. Nếu Quý khách có tiền bán chờ về, MBS tự động ứng tiền để thanh toán cho khoản giải ngân mua, phí ứng bằng lãi suất cho vay áp dụng cho tiểu khoản dịch vụ tùy theo chính sách MBS từng thời kỳ.

Khi cần thêm thông tin, Quý khách có thể liên hệ Tổng đài 19009088 hoặc gửi email đến cskh@mbs.com.vn  để được hỗ trợ.

---
T
Tống Khánh Linh
Tôi có khoản vay trên TK8, khi tôi bán chứng khoán thì bị UT tự động. Vậy tôi có bị thu phí tối thiểu là 50.000đ hay chỉ bị tính % theo ngày.
---
Quản trị viên

Chính sách sản phẩm Margin tại MBS có quy định đối với việc ứng trước tiền bán chứng khoán để thu nợ như sau:

  • Ngày ứng: Tại ngày bán (T) và ngày (T+1) tính từ ngày bán.
  • Số tiền ứng: Bằng Min (Số tiền bán còn được ứng, Tổng dư nợ Margin của tài khoản).
  • Phí ứng bằng: Min (% LS Margin bình quân của các món nợ thu từ tiền UTTD; %LS UT theo TK).

Vì vậy, nếu trường hợp số tiền ứng để thu nợ thực tế * phí ứng tính theo % lãi suất * số ngày ứng nhỏ hơn 50.000đ thì phí thực thu áp dụng đúng bằng số tiền tính theo % lãi suất theo ngày và không áp dụng mức tối thiểu 50.000đ.

Khi cần thêm thông tin, Quý khách có thể liên hệ Tổng đài 19009088 hoặc gửi email đến cskh@mbs.com.vn  để được hỗ trợ.

---
T
Trinh Van Toan
Trong mục lãi-lỗ đã thực hiện của app MBS, số tiền lãi-lỗ đã tính đến hết toàn bộ thuế, phí khi mua và bán cổ phiếu đó chưa (cả phí ứng trước tiền bán) ?
---
Quản trị viên

Hiện tại khi Anh/Chị mua chứng khoán, Giá vốn đã được tính bao gồm Giá mua + phí giao dịch + lãi dịch vụ Margin (nếu có).

Khi Anh/Chị Bán chứng khoán, Giá trị bán sẽ về tài khoản đã được giảm trừ phí giao dịch bán và thuế bán.

Lãi lỗ đã thực hiện được tính như sau:

  • Lãi lỗ tuyệt đối = (Giá khớp bán * SL bán – phí GD bán – thuế bán – Giá vốn * SL bán)

Dữ liệu tính toán dựa trên phí giao dịch, thuế bán đã phát sinh thực tế, KHÔNG  bao gồm các chi phí ước tính có thể phát sinh như phí ứng trước tiền bán…

Khi cần thêm thông tin, Quý khách có thể liên hệ Tổng đài 19009088 nhánh 0 hoặc gửi email đến cskh@mbs.com.vn  để được hỗ trợ.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang