Tỷ lệ xử lý Margin?

Theo chính sách hiện tại của MBS, tỷ lệ K Call là 35% và K Forcesell là 30%. Khi tài khoản của Quý khách chạm các tỷ lệ này, MBS sẽ thông báo đến Quý khách qua email và tin nhắn. Để đưa tình trạng tài khoản về mức an toàn, Quý khách có thể nộp bổ sung thêm tiền hoặc chủ động cơ cấu lại danh mục cổ phiếu nắm giữ và đảm bảo tỷ lệ K tăng lên trên mức duy trì yêu cầu, hạn chế rủi ro cho tài khoản.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang