Tôi muốn thêm mới tài khoản ngân hàng để chuyển tiền ra, tôi phải làm như thế nào?

Quý khách bấm vào icon Cài đặt ở trên thanh công cụ bên trái màn hình S24, chọn Tài khoản giao dịch.

Quý khách có thể xem thông tin các Tài khoản thụ hưởng đã đăng ký bao gồm tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán mở tại MBS, đồng thời có thể Thêm mới hoặc Xóa thông tin như sau:

  • Quý khách bấm Thêm tài khoản ngân hàng thụ hưởng
  • Nhập thông tin tài khoản ngân hàng
  • Nhập Số tài khoản
  • Chọn Ngân hàng
  • Chọn Tỉnh/ Thành phố
  • Nhập Chi nhánh
  • Nhấn “Thêm tài khoản” để xác nhận gửi yêu cầu cập nhật

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang