Tôi muốn giao dịch thỏa thuận có được không?

Quý khách có TKGDCK tại MBS đã đăng ký dịch vụ Giao dịch trực tuyến có thể nhập lệnh giao dịch thỏa thuận qua hệ thống S24.mbs.com.vn, chi tiết như sau:

  • Loại chứng khoán áp dụng: Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền (chưa triển khai với Trái phiếu doanh nghiệp)
  • Quy định nhập lệnh:
    • Lệnh Thỏa thuận cùng thành viên: Khách hàng nhập lệnh giao dịch Mua/Bán thỏa thuận với một tài khoản chứng khoán khác mở tại MBS.
    • Lệnh Thỏa thuận khác thành viên: Khách hàng nhập lệnh giao dịch thỏa thuận Mua/Bán với tài khoản đối ứng mở tại công ty chứng khoán khác MBS.

Chi tiết hướng dẫn nhập lệnh xem tại đây.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang