Tôi muốn đặt tài khoản margin đuôi 8 làm tài khoản mặc định để thuận tiện giao dịch tôi phải làm thế nào?

Quý khách bấm vào icon Cài đặt ở trên thanh công cụ bên trái màn hình S24, chọn Tài khoản giao dịch:

Tại mục thiết lập Tài khoản mặc định, Quý khách lựa chọn tài khoản 7 số đuôi 8 để thiết lập mặc định cho tài khoản Margin, hoặc chọn tài khoản đuôi 1 là tài khoản thường; tài khoản đuôi 7 là tài khoản dịch vụ MBSLink.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang