Tôi muốn đặt lệnh ngoài giờ thì làm thế nào?

Hệ thống MBS cho phép đặt lệnh ngoài giờ cho ngày giao dịch kế tiếp từ 16h30 của ngày giao dịch.

Bình luận (1)

T
Trần Mai Anh
Khi nào thì lệnh cơ sở được khớp?
---
Quản trị viên

Lệnh mua/bán chứng khoán cơ sở sẽ được khớp theo nguyên tắc dưới đây:

- Ưu tiên về giá: Các lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước; các lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

- Ưu tiên về thời gian: Đối với các lệnh mua (hoặc lệnh bán) có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nếu các lệnh đối ứng cùng thỏa mãn nhau về giá thì giá khớp sẽ là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang