Tôi muốn đặt lệnh Lệnh điều kiện chốt lãi thì làm thế nào?

Tại màn hình đặt lệnh Mua/Bán cổ phiếu, chọn nút Bán:

(1) Chọn mã chứng khoán trên khung tìm kiếm. Sau khi nhập mã chứng khoán phần mềm sẽ hiển thị:

 • Sàn
 • Phiên
 • Giá khớp hiện tại/Tăng giảm của mã
 • Khối lượng
 • Giá Trần/Sàn/Tham chiếu

(2) Chọn Bán: Thường / OutRoom/ TT68

(3) Chọn loại bán: Thường / OutRoom/ TT68

(4) Chọn tài khoản giao dịch trong danh sách tài khoản

(5) Mặc định hiển thị mức giá đang khớp tại thời điểm hiện tại

 • Nút “+”: Tăng giá
 • Nút “-”: Giảm giá
 • Nhập giá muốn đặt

(6) Nhập khối lượng giao dịch

(7) Nhấn nút “Đặt lệnh bán”

(8) Hiển thị màn hình xác nhận thông tin

 • Số tài khoản
 • Loại lệnh
 • Mã chứng khoán
 • Khối lượng
 • Giá
 • Giá trị lệnh đặt

=> người dùng kiểm tra thông tin và nhấn nút “Xác nhận Bán”

(9) Hiển thị màn hình “Xác thực OTP”, Quý khách có thể lựa chọn nhập OTP theo một trong 3 phương thức

 • Nhập mã Smart OTP: sử dụng MBS Mobile app và lấy SmartOTP từ app để nhập trên web
 • QR code: quét mã QR từ MBS Mobile app
 • SMS OTP: lấy SMS OTP do MBS gửi vào email/số điện thoại đăng ký của Quý khách

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang