Tôi muốn chuyển tiền vào TKCK Phái sinh thì làm thế nào?

Quý khách hàng đã có tài khoản giao dịch phái sinh tại MBS, Quý khách có thể nộp/ chuyển tiền từ các tài khoản ngân hàng hoặc TKCK cơ sở của Quý Khách tại MBS để giao dịch phái sinh.

Quý khách xem hướng dẫn nộp/ chuyển khoản tiền vào TKCK phái sinh tại đây: https://www.mbs.com.vn/vi/cham-soc-khach-hang/huong-dan-giao-dich/huong-dan-giao-dich/huong-dan-giao-dich-tien-tren-tai-khoan-chung-khoan-phai-sinh/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bình luận (1)

N
Nhien Nguyen
Tôi đã chuyển tiền từ TKCK cơ sở sang TKPS nhưng khi đặt lệnh báo tài khoản chưa có đủ số dư ký quỹ?
---
Quản trị viên

Quý khách hàng đã chuyển tiền thành công từ TKCK cơ sở sang TKPS, Quý khách có thể xem thông tin số tiền trên TKPS ở mục Quản lý tài sản của tài khoản phái sinh đuôi D trên S24, MBS Mobile app. Để đặt được lệnh mua bán trên tài khoản phái sinh, Quý khách hàng cần nộp tiền ký quỹ lên VSD thông qua chức năng Nộp ký quỹ trên S24, MBS Mobile app như sau:

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang