Tại sao cùng một cố phiếu trên tài khoản nhưng tôi thấy tách ra nhiều loại trạng thái?

Trạng thái chứng khoán để phân biệt đặc điểm của các cổ phiếu đó.

Ví dụ: Phân loại theo tính chất giao dịch thì sẽ có trạng thái có thể giao dịch bán được, có trạng thái chưa giao dịch bán được (hạn chế chuyển nhượng). Hoặc nếu phân loại theo quy định của dịch vụ MBS có các loại dưới đây:

- 02: Trạng thái thường

- 60: Trạng thái Out Room, cho phép Quý khách mua khi cổ phiếu đó đã hết Room. Khi mua trạng thái Out Room, Quý khách sẽ phải ký quỹ 100% giá trị mua và không được tính vào sức mua.

- 68: Trạng thái chuyển lưu ký/ cổ tức về TK chứng khoán hoặc chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản

Bình luận (6)

N
Nguyễn Minh Anh
Mua thường với mua Out room khác nhau như thế nào?
---
Quản trị viên

Trạng thái Out Room (60) là trạng thái chứng khoán cho phép mua khi cổ phiếu đó đã hết Room. Trạng thái mua thường là khi mua chứng khoán còn Room. Khi mua trạng thái Out Room Quý khách sẽ phải ký quỹ 100% giá trị mua, còn mua trạng thái thường Quý khách sẽ có đòn bẩy theo tỷ lệ vay của chứng khoán đó.

Ví dụ: Quý khách có 100 triệu sức mua, đặt mua mã trong danh mục tỷ lệ vay 50%. Nếu bạn mua Out Room sẽ chỉ mua được 100 triệu, còn nếu mua chứng khoán thường với tỷ lệ cho vay mã đó 50% thì sẽ mua được 200 triệu.

---
K
Kieu Tien Quan
Chứng khoán ở trạng thái 07 khi nào bán được?
---
Quản trị viên

Quý khách có thể bán chứng khoán ở trạng thái 07 vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán niêm yết bổ sung/niêm yết lần đầu theo thông báo của các Sở Giao dịch Chứng khoán. Ngày giao dịch đầu tiên này được đăng ký bởi tổ chức phát hành khi thực hiện đăng ký niêm yết tại các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ Nhân viên chăm sóc hoặc gọi đến tổng đài 19009088

---
L
Lương Quốc Anh
Có thể gộp cổ phiếu ở trạng thái TT68 về tài khoản thường 02 không?
---
Quản trị viên

Chứng khoán ở trạng thái T68 là cổ phiếu thưởng, cổ phiếu đăng ký mua, cổ phiếu lưu ký vào tài khoản ký quỹ Margin – Chứng khoán ở trạng thái này nếu nằm trong Danh mục ký quỹ Margin có thể tạo sức mua để mua them theo quy định giao dịch ký quỹ.

Quý khách có thể chuyển trạng thái chứng khoán từ TT68 về trạng thái thường (02) thông qua chuyển sang trạng thái Outroom (60) (để đảm bảo quy định về sức mua của tài khoản ký quỹ) theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập Mobile app/ S24 mục Chuyển trạng thái chứng khoán, chọn tiểu khoản có chứng khoán cần chuyển
  • Bước 2: Chọn mã chứng khoán cần chuyển và nhập trạng thái chuyển là 60 (Outroom)
  • Bước 3: Nhập OTP và hoàn tất chuyển trạng thái sang Outroom
  • Bước 4: Thao tác lại các bước để chuyển trạng thái chứng khoán từ Outroom sang trạng thái Thường

Khi cần thêm thông tin, Quý khách có thể liên hệ Tổng đài 19009088 hoặc gửi email đến cskh@mbs.com.vn  để được hỗ trợ.

---
N
Nguyễn quyết Chiến
Tôi mua bằng lệnh outr muốn bán thì phải làm sao vì thấy không thấy trong quản lý danh mục đầu tư.
---
Quản trị viên

Anh/Chị mua CK ở trạng thái Outroom sẽ xem được thông tin số dư ở Danh mục đầu tư và Báo cáo tài sản trên MBS Mobile app/ S24. Nếu Anh Chị muốn bán thì có thể truy cập chức năng Đặt lệnh và chọn Mã CK, trạng thái Outroom như ảnh dưới đây:

Khi cần thêm thông tin,anh/chị có thể liên nhân viên chăm sóc hoặc gọi Tổng đài 19009088 để được hỗ trợ.

---
G
Giang Văn Phương
Tôi muốn chuyển trạng thái cổ phiếu 07 về cổ phiếuu 02 ( thường) thì làm thế nào?
---
Quản trị viên

Chứng khoán trạng thái 07 (tự do chuyển nhượng chờ giao dịch) sẽ được chuyển thành trạng thái 02 (tự do chuyển nhượng và được phép giao dịch) trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán niêm yết bổ sung/niêm yết lần đầu theo thông báo của các Sở Giao dịch Chứng khoán. Ngày giao dịch đầu tiên này được đăng ký bởi tổ chức phát hành khi thực hiện đăng ký niêm yết tại các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ Nhân viên chăm sóc hoặc gọi đến tổng đài 19009088.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang