Tại sao có đăng ký dịch vụ SMS nhưng lại không nhận được các tin nhắn khi có giao dịch khớp lệnh hoặc nộp/rút/chuyển khoản hoặc phát sinh quyền về tài khoản?

Để nhận được các tin nhắn sms thông báo về kết quả khớp lệnh hoặc thay đổi số dư khi có giao dịch Nộp/ Rút/ Chuyển khoản tiền, Quý khách hàng vui lòng đăng ký dịch vụ SMS trên MBS Mobile app/ S24 tại mục sau:

Đối với các gói sms mất phí, MBS sẽ thực hiện quét thu phí sử dụng dịch vụ vào ngày đầu tiên hàng tháng và các ngày làm việc trong tháng nếu tài khoản vẫn chưa có đủ tiền để thu. Trường hợp tài khoản chưa thu được phí sms của tháng đó, hệ thống sẽ chưa gửi các sms thông báo kết quả giao dịch… cho đến khi thu đủ phí sms.

Quý khách vui lòng xem thông tin dịch vụ sms tại đây: https://www.mbs.com.vn/vi/khach-hang-ca-nhan/dich-vu-chung-khoan/bieu-gia-dich-vu/ 

Bình luận (1)

N
Nguyen Thi Hoa
Tôi đã đăng ký dịch vụ SMS và đã thu phí 8.800đ mà không thấy nhận được sms thông báo kết quả khớp lệnh?
---
Quản trị viên

Mức phí SMS hàng tháng là 8.800đ/tháng áp dụng cho gói phí sms cơ bản, Quý khách sẽ nhận được các thông báo nộp, rút, chuyển khoản tiền và quyền cổ tức về tài khoản. Để nhận được sms thông báo kết quả khớp lệnh, Quý khách vui lòng đăng ký gói sms nâng cao với mức phí 33.000đ/tháng.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang