Sử dụng Sức mua ứng trước như thế nào?

Để tối ưu hóa giao dịch và quay vòng vốn cho các giao dịch trên tài khoản chứng khoán, Quý khách có thể đăng ký dịch vụ Sức mua ứng trước (SMUT) cho tài khoản đuôi 1, theo đó nếu tài khoản Quý khách có tiền bán chờ về, giá trị tiền bán sẽ được công vào sức mua để tài khoản có thể đặt mua.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách có thể thực hiện online trên MBS Mobile App/ S24 hoặc đến các Sở Giao dịch/ Chi nhánh của MBS.

Bình luận (2)

N
Nguyễn Hà Linh
Phí dịch vụ SMUT như thế nào?
---
Quản trị viên

Phí dịch vụ SMUT tính trên số tiền mua khớp lệnh đã sử dụng SMUT của tài khoản đuôi 1 với mức phí 0.04028% tính trên 01 ngày.

Nếu Quý khách sử dụng SMUT đã khớp lệnh mua tổng giá trị mua và phí là 20 triệu, phí dịch vụ sẽ là 20.000.000 * 0.04028% * 1 = 8.056 đ (khoảng tám nghìn đồng).

---
N
Nguyễn Ánh My
Tài khoản đuôi 1 của tôi có tiền mà không chuyển ra ngoài được, vì sao?
---
Quản trị viên

Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ SMUT (có lệnh mua đã khớp sử dụng SMUT), nếu Quý khách ứng tiền để chuyển khoản ra ngoài thì số tiền cần ứng để có thể chuyển tiền ra phải lớn hơn giá trị mua khớp đã sử dụng SMUT.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang