Số tiền tối thiểu để đầu tư vào cổ phiếu là bao nhiêu?

- Số tiền đầu tư chứng khoán tối thiểu số lượng cổ phiếu nhân với thị giá cổ phiếu tại thời điểm khách hàng giao dịch.

- Số lượng cổ phiếu giao dịch tối thiểu trên sàn HSX/HNX/UPCOM là 100 cổ phiếu/lô. Đơn vị giao dịch lô lẻ từ 1 đến 99 cổ phiếu có thể áp dụng cả hình thức khớp lệnh liên tục hoặc thỏa thuận.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang