Quý khách hàng đầu tư Trái phiếu riêng lẻ được những lợi ích gì?

  • Kênh đầu tư dài hạn, lợi suất ổn định, …
  • Thông tin đầy đủ, minh bạch, bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư.
  • Doanh nghiệp phát hành sử dụng các dịch vụ kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm, định giá tài sản để đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang