Nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch Trái phiếu riêng lẻ không?

  • Nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch Trái phiếu riêng lẻ tại MBS.
  • Nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ giao dịch TPRL theo quy định, vui lòng liên hệ tổng đài 19009088 hoặc nhân viên chăm sóc để được hỗ trợ.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang