Muốn trả nợ Margin thì làm thế nào?

Tài khoản Margin sẽ được thu nợ tự động hàng ngày nếu tại thời điểm quét thu trên tài khoản Margin có tiền mặt/ tiền bán chờ về.

Nếu tài khoản Margin của Quý khách có tiền bán chờ về, MBS sẽ tự động ứng thành tiền mặt để thu nợ, phí ứng bằng lãi suất dịch vụ margin áp dụng cho tài khoản của Quý khách.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang