Muốn rút/ chuyển số tiền bán đã ứng trên tiểu khoản dịch vụ thì phải làm thế nào?

Trường hợp Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Marign, dịch vụ M-Credit trên các tiểu khoản đuôi 8, đuôi 7, sau khi thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, Quý khách có thể rút/ chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền đã ứng trước. Điều kiện để chuyển/ rút tiền của tài khoản dịch vụ: sau khi tài khoản chuyển/ rút tiền thì Sức mua và tỷ lệ K của tài khoản phải đảm bảo theo quy định của MBS.

Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên quản lý tài khoản hoặc tham khảo chính sách sản phẩm Margin tại đây: https://www.mbs.com.vn/khach-hang-ca-nhan/dich-vu-chung-khoan/ho-tro-tai-chinh/ 

Bình luận (2)

L
Lã Anh
Tôi ứng tiền với giá trị 100.000.000 VNĐ trên tài khoản Margin nhưng lại không chuyển khoản ra ngân hàng được số tiền đó?
---
Quản trị viên

Quý khách đang sử dụng dịch vụ Margin tại MBS có thể đang sử dụng tiền vay giao dịch ký quỹ, do đó số tiền bán chứng khoán khi ứng lên chỉ chuyển thành tiền mặt, tuy nhiên tài khoản của Quý khách chưa đảm bảo các điều kiện đối với các khoản vay hiện tại, do đó số tiền có thể rút nhỏ hơn tiền mặt là 100 triệu đồng.

---
P
Phạm Ánh Nhi
Tôi có thể đăng ký ứng trước tiền bán qua hình thức nào?
---
Quản trị viên

Khách hàng có thể đến đăng ký ứng trước tại các điểm giao dịch của MBS hoặc có thể thực hiện ứng trước qua các kênh Online của MBS.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang