Muốn hủy sửa lệnh thì làm thế nào?

Lệnh giao dịch đã đặt thành công và gửi vào hệ thống của các Sở giao dịch nếu Quý khách có nhu cầu hủy sửa lệnh thì cần đảm bảo các quy định của từng Sở giao dịch, cụ thể:

  • Sàn HSX: không cho phép sửa lệnh
  • Sàn HNX, Upcom: cho phép sửa giá (trường hợp sửa khối lượng, MBS hỗ trợ hủy lệnh và sinh lệnh mới)
  • Trong phiên khớp lệnh định kỳ ATO, ATC: không cho phép hủy/sửa lệnh.

Để Sửa lệnh, Quý khách vui lòng đăng nhập vào app MBS Mobile/ S24 chọn Sổ lệnh sau đó thực hiện theo các bước sau:

(1) Nhấn chọn lệnh cần sửa

→ Hiển thị màn hình Chi tiết lệnh

(2) Nhấn nút Sửa lệnh

→ Phần mềm hiển thị màn hình Sửa lệnh, cho phép KH sửa khối lượng và giá

(3) Nhập vào Giá mới, Khối lượng mới

→ Nhấn nút Xác nhận lệnh để gửi thông tin sửa lệnh

Để hủy lệnh, Quý khách vui lòng đăng nhập vào app MBS Mobile/ S24 chọn Sổ lệnh sau đó thực hiện theo các bước sau:

(1) Nhấn chọn lệnh cần hủy

→ Hiển thị màn hình Chi tiết lệnh

(2) Nhấn nút Hủy lệnh

→ Phần mềm bật thông báo xác nhận

(3) Nhấn nút Đồng ý

→ Phần mềm gửi lệnh Hủy lên sàn

Bình luận (2)

N
Nguyễn Hà Anh
Tại sao tôi mua VNM muốn sửa khối lượng lại không thực hiện được?
---
Quản trị viên

Quý khách đặt lệnh mua VNM niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán HCM (HSX), nên không cho phép sửa khối lượng của lệnh. Quý khách vui lòng hủy lệnh và nhập lại lệnh mới với Khối lượng mong muốn.

---
N
Nguyễn Mai Anh
Tôi muốn hủy lệnh mua MBS lúc 2h40 mà không được?
---
Quản trị viên

Theo quy định của các sở giao dịch, khi vào phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ATC, các lệnh giao dịch sẽ không được hủy/ sửa.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang