Muốn giao dịch Trái phiếu riêng lẻ thì làm thế nào?

  • Khách hàng mở TKGDCK và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại MBS.
  • Tài khoản của Quý khách sẽ có thể được giao dịch TPRL sau 01 ngày kể từ ngày được VSD chấp nhận (hoặc theo quy định từng thời kỳ của cơ quan quản lý).
  • Khách hàng đủ điều kiện là nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán khi mua trái phiếu riêng lẻ.
  • Khách hàng liên hệ với Nhân viên chăm sóc để được hỗ trợ về hồ sơ giao dịch TPRL.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang