Lỗi OTP không chính xác

Trường hợp Quý khách thực hiện giao dịch gặp phải thông báo Smart OTP không chính xác như ảnh bên dưới, Quý khách cài đặt lại thời gian của điện thoại về thời gian thực theo múi giờ GMT+7/ giờ Việt Nam.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang