Làm thế nào để chuyển tiền vào tài khoản Margin?

Quý khách có thể chuyển tiền vào tài khoản Margin để giao dịch theo những phương thức sau:

  • (1) Chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản chứng khoán – tiểu khoản dịch vụ margin sử dụng mã định danh MBS+Số tài khoản 6 số + 8:

Quý khách đăng nhập app ngân hàng, tại Menu Chuyển tiền → chọn Ngân hàng nhận là Ngân hàng MB → Nhập số Tài khoản là MBS + số tiểu khoản (VD: MBS2913651) → Nhập số tiền cần chuyển → Nhập OTP xác thực giao dịch → Kết thúc giao dịch.

Tiền sẽ được ghi nhận ngay vào tài khoản margin của Quý khách tại MBS

  • (2) Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán đuôi 1 sang tài khoản Margin: Quý khách đăng nhập vào app MBS Mobile => Menu/Giao dịch tiền/Chuyển tiền/Chuyển tiền nội bộ => Tài khoản chuyển sẽ là tiểu khoản 1 => Tài khoản nhận là tiểu khoản 8. Bạn nhập số tiền cần chuyển nội dung chuyển tiền (Có hoặc không) => Chọn tiếp tục và kiểm tra lại thông tin chuyển => Chọn Tiếp tục => nhập mã PIN 6 số của mình => Lấy mã Smart OTP => Nhập mã OTP => Xác nhận để hoàn thành yêu cầu chuyển tiền.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang