Khách hàng đã có TKCK xem thông tin Dịch vụ Quản lý tài khoản ở đâu?

Quý Khách hàng có thể đăng nhập vào MBS Mobile App/ S24… để tra cứu thông tin Dịch vụ Quản lý tài khoản đang sử dụng như sau:

  • MBS Mobile app: Menu/ Đăng ký DV chăm sóc
  • S24.mbs.com.vn: Menu/ Đăng ký Dịch vụ Online

 

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang