Hướng dẫn chuyển nhượng quyền mua

Khách hàng sở hữu quyền mua cổ phiếu khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Khách hàng có thể mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định của tổ chức phát hành.

Bình luận (1)

P
Pham Van Hien
Tôi có quyền mua cổ phiếu tại MBS, muốn chuyển nhượng cho người khác thì cần thực hiện thủ tục gì và có mất phí gì không?
---
Quản trị viên

Quý Khách hàng có thể chuyển nhượng quyền mua trong thời gian chuyển nhượng theo thông báo của Tổ chức phát hành. Quý khách hàng và Bên nhận chuyển nhượng có thể đến các Sở giao dịch và Chi nhánh của MBS để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua. Giao dịch chuyển nhượng sẽ chịu phí và thuế TNCN theo quy định từng thời kỳ.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang