Giao dịch ký quỹ Margin là gì?

Giao dịch ký quỹ là dịch vụ cho phép nhà đầu tư vay tiền của Công ty chứng khoán để mua chứng khoán đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và chính sách của Công ty chứng khoán từng thời kỳ.

Tại MBS, Quý khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ - Margin và giao dịch trên tài khoản Margin (tài khoản chứng khoán 7 số với đuôi tiểu khoản 8).

Khi giao dịch Margin, Quý khách có thể đầu tư chứng khoán với giá trị lớn hơn số tiền mà Quý khách thực có, nhờ đó, Quý khách có thể tận dụng các cơ hội tăng giá để tối đa hóa lợi nhuận cho khoản đầu tư của mình.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang