Điều kiện để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp?

Để trở thành Nhà đầu tư chuyên nghiệp, Khách hàng cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Tại thời điểm hiệu tại, Khách hàng cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  • Hoặc cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  • Hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu). Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua TPDN phát hành riêng lẻ.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang