Dịch vụ Quản lý tài khoản là gì?

Quý Khách hàng khi giao dịch chứng khoán tại MBS có thể lựa chọn loại dịch vụ chăm sóc tài khoản phù hợp với nhu cầu giao dịch như sau:

  • Dịch vụ có Môi giới (Broker): Quý khách sẽ có Chuyên viên Môi giới quản lý tài khoản hỗ trợ, hướng dẫn các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.
  • Dịch vụ MBS Online (Giao dịch chủ động không có Broker): Quý khách chủ động giao dịch và sẽ được bộ phận MBS Online chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.
  • Dịch vụ Khác: dành cho Khách hàng tổ chức hoặc Khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ ủy thác quản lý tài sản…

Xem chi tiết Dịch vụ có Broker tại đây.

Xem chi tiết Dịch vụ MBS Online tại đây.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang