Đặt lệnh giao dịch ký quỹ như thế nào?

Để thực hiện giao dịch trên Tài khoản Margin, Quý khách hàng cần có tài sản ký quỹ là tiền, hoặc chứng khoán có trong Danh mục ký quỹ MBS công bố từng thời kỳ (xem tại đây).

Sau khi đã chuyển tiền/ chứng khoán vào Tài khoản Margin, tài khoản của Quý khách đã có sức mua để mua chứng khoán. Quý khách đăng nhập vào MBS Mobile app/ S24 chọn Đặt lệnh, Chọn tài khoản là tiểu khoản đuôi 8, nhập mã CK và giá mong muốn để đặt lệnh.

Đối với các mã chứng khoán được MBS cho vay thì Giá trị mua tối đa = Sức mua/ Tỷ lệ ký quỹ của mã đó.

Ví dụ: mã VNM nằm trong danh mục Margin có tỷ lệ cho vay 50% (tỷ lệ ký quỹ = 1- tỷ lệ cho vay = 50%).

Tài khoản của Quý khách có 100 triệu đ tiền mặt, nếu Quý khách mua VNM (giả sử chưa tính đến phí giao dịch) thì giá trị mua tối đa có thể mua của tài khoản sẽ là:  100 triệu đ/ 50% = 200 triệu đồng.

*Lưu ý: Mã chứng khoán được MBS cho vay thì sẽ được tăng sức mua Margin, những mã ko cho vay (tỉ lệ kí quỹ 100%) thì sẽ chỉ mua tối đa bằng giá trị tiền mặt.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang