Có thể đến Ngân hàng MB hoặc ngân hàng khác để rút tiền từ tài khoản chứng khoán được không?

Quý Khách hàng chỉ có thể thực hiện rút tiền tại Sở giao dịch, các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của MBS. Nếu Quý Khách hàng ở xa, có thể chuyển khoản online qua S24/Mobile App... vào tài khoản ngân hàng của Quý khách tại các Ngân hàng sau đó rút tiền tại Ngân hàng hoặc rút qua thẻ ATM.

Bình luận (1)

T
Tran Van Cuong
Tôi đến Sở giao dịch của MBS để thực hiện thủ tục rút tiền, nhân viên đưa cho tôi giấy lĩnh tiền mặt để xuống quầy giao dịch của MB nhận tiền. Do có việc gấp nên tôi đã về nhà và tiện đường tôi qua MB Thanh Xuân để rút tiền nhưng không thực hiện được, vì sao?
---
Quản trị viên

Quý khách cầm giấy lĩnh tiền mặt cần xuống trực tiếp quầy giao dịch của đúng chi nhánh MB cùng địa điểm với Sở giao dịch/ Chi nhánh MBS mà Quý khách thực hiện thủ tục rút tiền.

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang