Có thể đăng ký/thay đổi Dịch vụ Quản lý tài khoản như thế nào?

  • Khách hàng chưa có TKCK tại MBS: Quý Khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản chứng khoán và đăng ký Dịch vụ Quản lý tài khoản theo các cách sau:

+ Tải app MBS tại đây và đăng ký

+ Truy cập https://mbs.com.vn/mo-tai-khoan/ và đăng ký

  • Khách hàng đã có TKCK tại MBS truy cập MBS Mobile App/ S24/ Stock24 để đăng ký thay đổi Dịch vụ quản lý tài khoản:

         + MBS Mobile app: Menu/ Tiện ích/ Thay đổi dịch vụ / DV chăm sóc

         + S24.mbs.com.vn: Menu/ Đăng ký Dịch vụ Online

         + Stock24.mbs.com.vn: TT cá nhân/ TT dịch vụ/ Dịch vụ chăm sóc

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang