Quay lại

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã được thành lập theo mô hình mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định hiện hành, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ là đầu mối tham gia làm thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế, trong đó có Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (WFE).

Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình nhận chuyển giao tư cách thành viên của WFE từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để chính thức trở thành thành viên của WFE. Việc trở thành thành viên của WFE là một phần trong kế hoạch hội nhập của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao chuẩn mực trên thị trường, thu hút hiệu quả nhà đầu tư nước ngoài.

Link: http://www.vietnamexchange.vn/vi/thong-tin-tu-sgdck/VNX_QLHD?fbclid=IwAR2476WQBg53dj0C7m64z7BCvPTkEDXQApB0Mwj3ANrKD_F7MKOKPoBH8cw


Tài liệu đính kèm
 
 
20221110_1.2 HOSE_ THÔNG TIN CHUYỂN GIAO TƯ CÁCH THÀNH VIÊN WFE.pdf

Tin khác

Xem thêm
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang