Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu GMD - Công ty Cổ phần Gemadept (HOSE)

Ngày đăng: 25/02/2019

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GMD của CTCP Gemadept với giá mục tiêu 34.200 đồng/cổ phiếu, tăng 25% so với mức giá 27.450 đồng ngày 22/02/2019. Giá mục tiêu tương ứng với P/E forward khoảng 17,4 lần. 

Từ tháng 2/2018 cảng Nam Đình Vũ được đưa vào khai thác cùng với hai cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ của Gemadept tại Hải Phòng đã ghi nhận tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt trên 1 triệu TEU, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Năm 2019, chúng tôi cho rằng cảng Nam Đình Vũ sẽ có thể hoạt động toàn công suất giai đoạn 1 là 600.000 TEU/năm, góp phần vào gia tăng sản lượng của công ty và là yếu tố cơ bản thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của GMD.  

Ẩn