Báo cáo phân tích cổ phiếu BMP - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE)

Ngày đăng: 12/11/2018

- Sản lượng tiêu thụ trong Q3 2018 ước tăng khoảng 13,5% trong khi giá bán tăng nhẹ khiến doanh thu thuần trong kỳ tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần lũy kế 9T2018 tăng 5% so với 9T2017. 
- Chi phí nguyên vật liệu và chi phí bán hàng tăng mạnh ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của BMP. Lãi ròng lũy kế đạt 341 tỷ đồng, tương ứng 98% kết quả thực hiện trong cùng kỳ năm ngoái. 
- Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 12 tháng 77.000 đồng/cổ phiếu. Doanh thu và lợi nhuận dự phóng năm 2018 ước đạt khoảng 4.265 tỷ đồng và 493 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. 

Ẩn