Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMP - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE)

Ngày đăng: 19/09/2018

- BMP đã giảm khá sâu kể từ đầu năm 2018, đang tạo đáy đi lên từ vùng 50.000 đồng với đáy sau cao hơn đáy trước, bên cạnh đó BMP đã tăng gần 20% kể từ đáy 52 tuần và còn cách đỉnh một khoảng khá rộng gần 38%, là dư địa để cổ phiếu này tăng giá.
- Về ngắn hạn, BMP đang tiến tới hoàn thành mô hình 2 đáy nhỏ với giá mục tiêu 62.000 đồng, đây cũng có thể coi là vùng tích lũy trong hộp Darvas với vùng trading 52.300 đồng – 58.300 đồng. Với mức giá đóng cửa ngày 19/9, BMP đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn
- Về trung hạn, BMP đã breakout mô hình tam giác cân đảo chiều, mức giá mục tiêu của mô hình này có thể ở mức 68.000 đồng.
- Về dài hạn, BMP sẽ gặp cản ở vùng giá 69.000 đồng – 74.600 đồng, đây cũng là vùng có mặt của Fibonacci mở rộng 127,2%. Nếu bứt phá thành công, BMP có khả năng về lại vùng đỉnh cũ 94.000 đồng, trong trường hợp không thành công, BMP có thể thoái lui về mức 66.000 đồng – 69.000 đồng

Ẩn