Quay lại

Ngày đăng: 07/05/2021

Thị trường chứng quyền: Sóng CW mới niêm yết!

  • Thị trường chứng quyền chững đà tăng nhưng các mã CW mới niêm yết vẫn đóng cửa ở mức giá trần, sau khi MBS niêm yết 11 mã CW ở 2 phiên vừa qua và đa số là đóng cửa ở mức giá trần thì phiên này thị trường có thêm 4 mã CW mới niêm yết của KIS và cả 4 mã này đều có mức giá trần. Thị trường có sự phân hóa nên nhà đầu tư tăng sở hữu đối với các mã CW còn gian đáo hạn dài, trong khi vẫn trading ở các mã CW dựa theo các cổ phiếu mang tính dẫn dắt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng.
  • Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 27,76 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 166,53 tỷ đồng. So với phiên ngày hôm qua, khối lượng CW giảm 5,5% và giá trị giao dịch giảm 18%. Thanh khoản thị trường cao hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 20% về khối lượng và 9% về giá trị. Tỷ lệ tăng/giảm còn 44,4%, chỉ còn 36 mã CW tăng giá, trong khi có 44 mã giảm giá và 1 mã giữ tham chiếu.
    Thanh khoản thị trường phiên này khá phân tán, trong đó nhóm CW có thời gian đáo hạn còn lại dưới 40 ngày giảm thì nhóm còn trên 110 ngày tăng nhẹ. Thanh khoản tập trung ở các mã tăng chiếm 46,3% và 49,2% ở các mã giảm. Thanh khoản thị trường tập trung ở các mã CW dựa trên 4 cổ phiếu như HPG, TCB, STB và VPB từ 12,4% đến 20%.
  • Hiện có 7 công ty chứng khoán tham gia phát hành 82 mã CW dựa trên 20 mã cổ phiếu cơ sở. Về số lượng, KIS là công ty phát hành nhiều nhất với 32 mã CW, tiếp theo là MBS và VND lần lượt có 21 mã và 12 mã. Về thanh khoản thị trường, nhóm CW của MBS dẫn đầu thị trường và chiếm 25,3%, KIS Vietnam và HCM lần lượt chiếm 22,2% và 18% (theo số liệu Bloomberg cung cấp).
  • Tóm lại, thị trường chứng quyền có sự phân hóa và chịu tác động sau 2 phiên điều chỉnh từ thị trường cơ sở, tuy vậy nhóm CW mới chào sàn trong tuần này vẫn đồng loạt tăng trần với lượng dư mua cao. Dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm CW dựa trên các cổ phiếu ngân hàng và ở các cổ phiếu khác như HPG, MWG, FPT, REE,... Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ đối với các mã CW dựa trên nhóm cổ phiếu ngân hàng như TCB, STB, MBB,...hoặc ở các cổ phiếu khác như MWG, REE, FPT,….
Bản tin chứng quyền 07/05/2021 - Sóng CW mới niêm yết!
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang