Báo cáo tài chính

Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính MBS 2017 với KPMG

Ngày đăng: 18/07/2017

MBS công bố Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính MBS với Công ty TNHH KPMG.

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm:

Hợp đồng kiểm toán BCTC 2017 MBS - KPMG.pdf

Tin khác

Bloomberg: MBSV