Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý II/2017

Ngày đăng: 20/07/2017

MBS công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II/2017 và Công văn giải trình biến động lợi nhuận Quý II/2017 so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm:

Báo cáo tài chính Quý II/2017.pdf

Công văn số 226/CV-MBS.pdf

Tin khác

Bloomberg: MBSV