Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu MBS ngày

  • Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký và Lưu ký số 11/2017/MBS/HCM1-HĐLK giữa Công ty cổ phần chứng khoán MB và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địaốc No Va ký ngày 27/05/2017,
  • Căn cứ thông báo mất giấy chứng nhận trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn  Đầu tư  Địa ốc No Va phát hành ngày 06/06/2017 của ông Mai Mạnh Hùng.
  • Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận trái phiếu như sau:
  • Họ và tên Người sở hữu trái phiếu: Mai Mạnh Hùng
  • Số CMND: 038076004461. Nơicấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp: 26/05/2017.
  • Địa chỉ liên hệ: CH2408 – CT1- The Pride KDTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
  • Số lượng trái phiếu sở hữu: 1 (Bằng chữ: Một Trái phiếu)
  • Tổng giá trị theo mệnh giá: 1.000.000.000 (Bằng chữ: Một tỷ) đồng
  • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiều nại, tranh chấp nào MBS cho KH Mai Mạnh Hùng bán lại số trái phiếu nêu trên.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng NghiệpVụ KVPN- Công ty cổ phần chứng khoán MB- CN Hồ Chí Minh

SĐT: 028.39203388 - ext: 209

Email: tuyen.nguyenthanh@mbs.com.vn

Ẩn