Quay lại

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP PIN HÀ NỘI
DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

 1. Số lượng cổ phần chào bán: 144.533 cổ phần;
 2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 3. Giá khởi điểm: 40.300 đồng/cổ phần;
 4. Bước giá: 100 đồng;
 5. Bước khối lượng: 100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán);
 6. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần;
 7. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa (đối với nhà đầu tư trong nước): 144.533 cổ phần;
 8. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa (đối với nhà đầu tư nước ngoài): 72.642 cổ phần;
 9. Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 72.642 cổ phần;
 10. Số mức giá đặt mua: Tối đa 02 mức giá;
 11. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100 (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán); tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký;

(các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế đấu giá đính kèm)

 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều  kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của CTCP Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc :

Từ ngày 09/12/2022 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/12/2022; tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Đại lý đấu giá trước 15 giờ ngày 23/12/2022 (Tiền đặt cọc không được hưởng lãi)

Số tài khoản nộp tiền cọc bằng VNĐ:

 1. KHU VỰC HÀ NỘI

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB

Số tài khoản : 009.110.000.4009

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức……, Số CMND/Số ĐKKD …….; nộp tiền đặt cọc mua…. Cổ phần của CTCP Pin Hà Nội

 1. KHU VỰC HCM

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB – CN HCM

Số tài khoản : 10201.001.27002

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch2

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức…., Số CMND/Số ĐKKD ……….; nộp tiền đặt cọc mua…. Cổ phần của CTCP Pin Hà Nội

Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

 • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2022;

Hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm đến Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2022

 • Thời gian, Địa điểm tổ chức bán đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 30/12/2022 tại:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • Thời gian, địa điểm nhận Thông báo kết quả đấu giá và thanh toán tiền mua cổ phần

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

 • Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 30/12/2022 đến ngày 05/01/2023. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm Đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.
 • Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt cọc:
 • Đại lý đấu giá chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 73045688 - máy lẻ: 6876. Website: www.mbs.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388 – máy lẻ: 173

Tài liệu đính kèm:

 1. Quy chế đấu giá
 2. Bản CBTT v/v chuyển nhượng vốn cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại CTCP Pin Hà Nội
 3. Quyết định số 16/QĐ-TTg ký ngày 05/01/2018 v/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020
 4. Văn bản số 2375/VPCP-DMDN v/v kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017 - 2020
 5. Văn bản số 536/UBQLV-CN v/v Tiếp tục thực hiện Quyết định số 16/QĐ-TTg
 6. Quyết định số 183/QĐ-HCVN v/v Chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại CTCP Pin Hà Nội
 7. Công văn số 75/2022 v/v xác nhận cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại CTCP Pin Hà Nội
 8. Giấy Đăng ký doanh nghiệp
 9. Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Pin Hà Nội
 10. Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022
 11. Báo cáo tài chính 2021
 12. Báo cáo tài chính 2020
 13. Đơn đăng ký đấu giá

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang