Đội ngũ lãnh đạo

  • Hội đồng quản trị
  • Ban Kiểm Soát
  • Ban Tổng Giám đốc
Lê Quốc Minh
Ông Lê Quốc Minh Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Quốc Minh hiện là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ông Minh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đầu tư và bảo vệ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Minh có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và hơn 10 năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội với các trọng trách được giao như Giám đốc Chi nhánh MB Ninh Bình, Giám đốc Khối Khách hàng lớn.

Vũ Thành Trung Ông Vũ Thành Trung Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hải Hà Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT
Đặng Thuý Dung Đặng Thuý Dung Thành viên HĐQT Phạm Thế Anh Ông Phạm Thế Anh Thành viên HĐQT
Ông Ông Vũ Thành Trung Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT
Bà Đặng Thuý Dung Thành viên HĐQT
Ông Ông Phạm Thế Anh Thành viên HĐQT
Cao Thị Thúy Nga
Cao Thị Thúy Nga Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Cao Thị Thuý Nga hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), phụ trách Phòng Truyền thông, khối Quản lý mạng lưới và kênh phân phối. Bà có 11 năm kinh nghiệm về lĩnh vực tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, hơn 12 năm là Kế toán trưởng kiêm Phụ trách nhân sự tại Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC. Bà Nga tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học Tài chính - Kế toán và đã tham gia các khoá học Kiểm toán quốc tế tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.

Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Thành viên Ban Kiểm Soát Nguyễn Kim Chung Nguyễn Kim Chung Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Thành viên Ban Kiểm Soát
Bà Nguyễn Kim Chung Thành viên Ban Kiểm soát
Trần Hải Hà
Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Trần Hải Hà hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MBS, trực tiếp phụ trách hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Ông Hà tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành tài chính ngân hàng và bảo vệ Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị tại trường Đại học Toulouse, Pháp. Ông Hà có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Quân đội như Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Định chế tài chính, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng.

Phùng Thị Thanh Hà Phùng Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc Lê Thành Nam Ông Lê Thành Nam Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Việt Oanh Nguyễn Thị Việt Oanh Phó Tổng Giám đốc
Bà Phùng Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc
Ông Ông Lê Thành Nam Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Việt Oanh Phó Tổng Giám đốc
Ẩn