Trung tâm chăm sóc khách hàng

Mở tài khoản trực tiếp tại sàn

Mở tài khoản trực tiếp tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các Điểm giao dịch trực tuyến của MBS:

1. Hồ sơ do khách hàng cung cấp:

1.1. Cá nhân:

 •  Bản sao CMTND còn  thời hạn hiệu lực (không quá 15 năm kể từ ngày cấp đối với CMTND

1.2. Tổ chức:

 • Bản sao công chứng Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao CMTND của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản chính giấy ủy quyền người đại diện có xác nhận của tổ chức.
 • Bản sao CMTND của người được ủy quyền.
 • Các văn bản khác (nếu có).

2.  Hồ sơ do MBS cung cấp:

 • Phiếu lấy thông tin khách hàng (không bắt buộc).
 • Yêu cầu mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Bộ điều khoản và điều kiện chung (T&C).
 • Các mẫu biểu khác tùy vào từng khách hàng và loại hình dịch vụ khách hàng đăng ký.
Bloomberg: MBSV