Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là gì?

Theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ: “Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang