Trái phiếu doanh nghiệp ABond là gì?

ABond là sản phẩm Trái phiếu doanh nghiệp do MBS phân phối từ các tổ chức phát hành là các Doanh nghiệp có uy tín trên thị trường.

Quý khách hàng có thể tra cứu thông tin sản phẩm ABond trực tiếp trên ứng dụng MBS Mobile App, S24 hoặc nhận thông tin hàng ngày qua email đăng ký với MBS.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang