Tại sao TPDN là sản phẩm đầu tư ưu vào việt thời điểm hiện tại?

Xét các kênh đầu tư cơ bản cho khách hàng (KH) cá nhân thời điểm hiện tại, TPDN là kênh đầu tư mới, lợi tức cao, rủi ro đầu tư trong mức chấp nhận được đối với KH cá nhân. Trong khi đó, các kênh đầu tư khác:
  • Tiền gửi VNĐ: an toàn nhưng lãi suất thấp, kém linh hoạt và không có sự tùy biến theo nhu cầu thanh khoản và lãi suất của khách hàng;
  • USD: lãi suất thấp, được điều tiết và kiểm soát bởi nhà nước;
  • Vàng: kênh đầu tư nhiều rủi ro, xu hướng giá khó xác định;
  • Bất động sản: vốn đầu tư lớn, kém linh hoạt, lợi tức đầu tư thấp
  • Cổ phiếu: kênh đầu tư linh hoạt, thanh khoản tốt, lợi suất cao nhưng rủi ro cao.
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang