Quý khách hàng muốn mua ABond thì thực hiện như thế nào?

  • Theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế, nhà đầu tư cá nhân muốn mua Trái phiếu doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ Nhà đầu tư chiến lược. Trong đó việc xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
  • Quý khách đã đáp ứng điều kiện mua Trái phiếu có thể thực hiện giao dịch mua trên các kênh giao dịch online của MBS như dưới đây:
 
  • Quý khách hàng có thể liên hệ với Nhân viên quản lý tài khoản chứng khoán để tư vấn và hướng dẫn giao dịch.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang