Quý khách hàng đầu tư sản phẩm ABond sẽ được những lợi ích gì?

  • Lợi suất: theo biểu lợi suất MBS công bố, lợi suất Quý khách hàng được nhận đã trừ các loại thuế liên quan (thuế TNCN, TNDN). Quý khách mua trái phiếu thứ cấp sẽ được hưởng lợi suất này, dựa trên sự đồng thuận về mức lợi suất và phương pháp tính toán do MBS đưa ra. Xem biểu lợi suất tại đây.

Ví dụ:

  • Giả sử có KH có nhu cầu mua trái phiếu Novaland:
  • Số lượng mua 10.000 trái phiếu
  • Ngày KH chuyển tiền mua: 13/4/2022
  • Thông tin về trái phiếu giao dịch
  • Tên trái phiếu: NVLH2123010
  • Ngày phát hành: 8/2/2022
  • Mệnh giá: 100.000VNĐ/ trái phiếu
  • Lãi suất coupon: 10,8%/năm
  • Kỳ tính lãi: 6 tháng/lần

Kỳ hạn đầu tư

Ngày tính lãi

Ngày kết thúc đầu tư

Lãi suất

Giá trị đầu tư

Coupon nhận trong kỳ (VNĐ)

Giá trị thu về cuối kỳ (VNĐ)

Giá trị lợi tức (VNĐ)

3M

13/04/2022

13/07/2022

6,8%

1.034.160.000

-

1,051,692,554

17,532,554

6M

15/04/2022

15/10/2022

7,0%

1.034.160.000

51.585.000

1,018,869,766

36,294,766

9M

14/04/2022

14/01/2023

7,2%

1.034.160.000

51.585.000

1,038,674,638

56,099,638

Đáo hạn

20/04/2022

11/02/2023

8,0%

1.034.160.000

104.025.000

997,454,566

67,319,566

Trường hợp tổ chức phát hành chậm thanh toán gốc và lãi Trái phiếu: Quý khách hàng sẽ được nhận thêm một khoản bồi thường chậm thanh toán tương đương 150% lãi suất trái phiếu tính trên số ngày chậm thanh toán.

Bình luận (2)

V
Vu Tuan Duy
Nếu tổ chức phát hành chi trả coupon trong thời gian nắm giữ trái phiếu do tổ chức phát hành chi trả, khách hàng cần phải làm gì để nhận được số tiền này?
---
Quản trị viên

Coupon sẽ được chi trả vào tài khoản khách hàng đăng ký khi lập hợp đồng mua trái phiếu.

---
P
Pham Hong Duyen
Nếu tôi chuyển nhượng trái phiếu cho bên khác vào đúng ngày chốt danh sách trả coupon thì ai sẽ là người được hưởng lãi trái phiếu?
---
Quản trị viên

MBS sẽ thực hiện thanh toán tiền lãi/ hoặc tiền gốc Trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (là người có tên trong Sổ Đăng Ký tại cuối ngày chốt danh sách trả coupon).

---
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang