Quý Khách hàng có nhu cầu bán lại ABond cho MBS có được không?

  • Đối với trường hợp Khách hàng tham gia mua TP qua kênh online tới ngày đến hạn kết thúc đầu tư, MBS sẽ tự động chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi đầu tư về tài khoản chứng khoán của Khách hàng.
  • Quý Khách hàng có nhu cầu bán lại trước hạn trái phiếu cho MBS vui lòng liên hệ hotline 0972352595 hoặc NVKD để được thông tin chi tiết về chính sách giao dịch của MBS, việc mua lại trái phiếu trước hạn được MBS thực hiện theo chính sách đầu tư từng thời kỳ.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang