ABond là gì?

  • ABond là sản phẩm phân phối TPDN do MBS đầu tư sơ cấp từ các tổ chức phát hành (doanh nghiệp), sau đó phân phối thứ cấp cho KH cá nhân và tổ chức khác.
  • ABond có danh mục bao gồm nhiều trái phiếu với các kỳ hạn khác nhau và biểu lãi suất khác nhau.
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang