Quay lại

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau dịch COVID-19, xuất khẩu của các doanh nghiệp Bình Phước trở lại đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2022 trên địa bàn đạt 3,14 tỷ USD, tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 81,6% so với kế hoạch năm.

Cùng thời gian trên, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn đạt 1,98 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021 đạt 81,75% so với kế hoạch năm. Như vậy, trong 9 tháng năm 2022, Bình Phước xuất siêu 1,16 tỷ USD.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh và có tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2022 đạt 9,01%; thu ngân sách 11.500 tỷ đồng, đạt 94,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 81% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Việc triển khai các chính sách của Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao gấp 2 lần số doanh nghiệp giải thể, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng qua, có 905 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 272 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế cũng như đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đang quyết liệt tập trung nguồn lực và thực hiện các giải pháp hoàn thành kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; phấn đấu thu ngân sách năm 2022 đạt và vượt dự toán điều chỉnh 14.250 tỷ đồng; tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt mục tiêu đề ra, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, lành mạnh; tổ chức xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh./.

Tin khác

Xem thêm
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang