Quay lại

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu DZM thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

-         Cổ phiếu bị loại bỏ: DZM – Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An

-         Lý do: vào diện bị kiểm soát theo Quyết định số 686/QĐ-SGDHN ngày 30/9/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-         Ngày hiệu lực: 04/10/2022

-         Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.                                                                                                                          

Tin khác

Xem thêm
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang