Quay lại

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 38,45 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.559,34 tỷ đồng, tăng 40,95% về lượng và 9,7% về giá trị so với phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/9.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 22,09 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.076,63 tỷ đồng, giảm 35,8% về lượng và 36% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 16,36 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 482,71 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 7,13 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 262,31 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại quay ra mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng đạt xấp xỉ 1,85 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 95,58 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh khác như VNM đạt 87,44 tỷ đồng, HCM đạt 54,33 tỷ đồng, KBC đạt hơn 54 tỷ đồng, VHC đạt 36,24 tỷ đồng, STB và VHM cùng đạt hơn 31 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu GAS bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 85,91 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 918.800 đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, HDB là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt 2,34 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 59,26 tỷ đồng. Tiếp theo là KDH bị bán ròng 1,22 triệu đơn vị, giá trị 50,24 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 770.500 đơn vị, giá trị 18,51 tỷ đồng, giảm 16,68% về lượng và 14,74% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,11 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 28,13 tỷ đồng, tăng 80,3% về lượng và 112,3% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 340.190 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 9,62 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 308.770 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 8,46 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với giá trị đạt 2,53 tỷ đồng, tương đương khối lượng 91.200 đơn vị. Tiếp theo là SHB được mua ròng 1,79 tỷ đồng (67.700 đơn vị).

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu DL1 dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 128.500 đơn vị, giá trị tương ứng 1,27 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SED với khối lượng 234.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 4,61 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác như PGS đạt 4,6 tỷ đồng, VCS đạt 3,35 tỷ đồng, PVG đạt 2,64 tỷ đồng, TNG đạt 2,08 tỷ đồng…

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 419.270 đơn vị, giá trị tương ứng 14,94 tỷ đồng, giảm 45% về lượng và 31,22% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 540.090 đơn vị, giá trị 17,51 tỷ đồng, giảm 4,65% về lượng nhưng tăng 12,1% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 120.820 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2,57 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 197.050 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 6,1 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CLX với khối lượng 80.000 đơn vị, giá trị tương ứng 1,77 tỷ đồng. Tiếp theo là VTP được mua ròng 1,49 tỷ đồng và ACV được mua ròng 1,16 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất VEA với khối lượng 152.200 đơn vị, giá trị tương ứng 6,36 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 28/9, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 15,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 470,52 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua ngày 27/9 bán ròng 6,62 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 247,75 tỷ đồng.

Tin khác

Xem thêm
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang