Quay lại

Ngày đăng: 22/01/2021

Tóm tắt nội dung:

Thị trường mở tiếp tục không thực hiện giao dịch mới cho thấy thanh khoản vẫn dồi dào trong thời điểm cuối năm. Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định. KBNN phát hành 6 nghìn tỷ đồng TPCP trong kỳ với lợi suất giảm nhẹ. Lợi suất TPCP thứ cấp 10N giảm mạnh. Khối ngoại mua ròng 1.390 tỷ đồng TPCP trong kỳ.

Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ - số tháng 01/2021
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang